0) ob_clean(); header("Location: ".$location); exit; } // ######################## function placeholder($text){ // ######################## $agent = getenv("HTTP_USER_AGENT"); if (preg_match("/MSIE/i", $agent)) { // Helaas moeten we een uitzondering maken voor IE // Waarom? ... omdat IE zuigt! return 'onfocus="if($(this).val() == \''.$text.'\') $(this).val(\'\')" onblur="if($(this).val() == \'\') $(this).val(\''.$text.'\')" value="'.$text.'"'; }else{ return 'placeholder="'.$text.'"'; } } // ######################## function outputSoftErrorLog() { // ######################## global $soft_error_log; $list = array(); $list[0] = ""; $list[1] = ""; // if $_GET['notice'] or $_GET['error'] contains anny value, add them to array if(isset($_GET['error'])){ $soft_error_log[0][] = $_GET['error']; } if(isset($_GET['notice'])){ $soft_error_log[1][] = $_GET['notice']; } if(count($soft_error_log)>0){ foreach($soft_error_log as $type => $content){ // $type => [ 0 = error | 1 = success ] array_unique($content); // Omdat het onnodig is als dezelfde error zich meer dan 1 keer toont. foreach($content as $i){ $list[$type] .= '• '.$i.'
'; } } } $errors = isset($list[0]) && $list[0]!='' ? '
Error: '.$list[0].'
' : '' ; $errors .= isset($list[1]) && $list[1]!='' ? '
Success: '.$list[1].'
' : '' ; return $errors; } ?> Rob Jansen Keukenmontage | Ook voor U!